Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Koniec wieczno?ci - Asimov Isaac

Koniec wieczno?ci

Autor: Isaac Asimov

Wydawnictwo: Albatros
Stron: 320
ISBN: 9788376597560
EAN: 9788376597560
Kategoria: Fantasy

2456 Stulecie. W ?wiecie równoleg?ym, zwanym Wieczno?ci?, istniej?cym poza czasem, grupa ludzi decyduje o przesz?o?ci, tera?niejszo?ci i przysz?o?ci ca?ej ludzkiej rasy. Jej przedstawiciele podró?uj? przez stulecia, dokonuj?c drobnych korekt w historii ludzko?ci w celu zmiany rzeczywisto?ci na lepsz? - bezpieczniejsz?, pozbawion? konfliktów, wojen i kl?sk. Tylko nieliczni wybra?cy dost?puj? zaszczytu pracy dla Wieczno?ci. Jedn? z takich osób jest urodzony w 95 Stuleciu Technik Andrew Harlan. Od ka?dego Wieczno?ciowca wymaga si?, by nie okazywa? ?adnych emocji. Andrew nie zdaje sobie sprawy, i? posiada uczucia, dopóki sam nie zakochuje si? w kobiecie z przysz?o?ci. Aby by? z No's, gotów jest zaryzykowa? wszystko, nawet ostateczny koniec Wieczno?ci. Wystarczy, ?e nie wykona swego najnowszego zadania: wys?ania w przesz?o?? cz?owieka, który, cho? sam o tym jeszcze nie wie, zostanie odkrywc? praw umo?liwiaj?cych podró?owanie w czasie. Je?li ta misja si? nie powiedzie, Wieczno?? przestanie istnie?, gdy? nigdy nie zostanie wynaleziona...

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka