Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Komunikowanie mi?dzykulturowe - szanse i wyzwania

Komunikowanie mi?dzykulturowe

Autor:

Wydawnictwo: UAM
Stron: 188
ISBN: 9788323220060
EAN: 9788323220060
Kategoria: Kultura

Komunikowanie mi?dzykulturowe obfituje w wyzwania i szans?, a wspó?cze?nie staje si? nieod??cznym elementem komunikowania w ogóle. Ju? nie tylko w Indiach czy Bu?garii stykamy si? z odmienno?ci? kulturow? na wszystkich poziomach ?ycia spo?ecznego - zetkniemy si? z ni? tak?e w tej ksi??ce, l cho? nie zach?cam do traktowania jej jako poradnika, z którego mo?na nauczy? si? znaczenia gestów stosowanych na przyk?ad w Afryce Po?udniowej, mo?e by? ona krokiem w stron? u?wiadomienia sobie wspomnianych szans i wyzwa? komunikowania mi?dzykulturowego.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka