Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
książka
Książka Komputery PC dla bystrzaków - Dan Gookin

Komputery PC dla bystrzaków

Autor: Dan Gookin

Wydawnictwo: Septem
Stron: 432
ISBN: 978-83-246-1853-8
EAN: 9788324618538
Kategoria: Hardware

Dowiedz si? wi?cej i ujarzmij swojego peceta

Komputer powsta? po to, by u?atwi? Ci ?ycie, czasem jednak masz wra?enie, ?e kto? z?o?liwy skonstruowa? go tylko po to, aby zszarga? Ci nerwy. Jeste? przekonany, ?e to, co z za?o?enia mia?o by? proste, zosta?o celowo zaszyfrowane zagadkowym kodem tak, by normalny u?ytkownik nie by? w stanie zrozumie?, co poeta mia? na my?li? Je?li czujesz, ?e Twoja cierpliwo?? zaczyna si? wyczerpywa? -- przybywamy Ci z odsiecz?.

Oddajemy w Twoje r?ce ksi??k? napisan? prostym i zrozumia?ym j?zykiem. Znajdziesz w niej szczegó?owe omówienie zagadnie? zwi?zanych z budow? i zasadami dzia?ania komputera osobistego. Odpowiemy na ka?de pytanie, które w czasie obs?ugi tego sprz?tu mog?o przyj?? Ci do g?owy. Praktyczne wskazówki, pomocne informacje, przejrzy?cie omówione dzia?anie ka?dego elementu -- od momentu w??czenia piekielnej machiny, a? po jej ostatnie tchnienie przed zamkni?ciem systemu.


Konfiguracja komputera i pod??czanie sprz?tu.
Wn?trze komputera i jego sekrety.
Dysk twardy, dyskietki, nap?d DVD, karty pami?ci.
Komputer jako Twoje osobiste centrum multimedialne.
Rodzaje monitorów, drukarek, klawiatur i myszek.
Internet i kwestia bezpiecze?stwa komputera...
i setki innych zagadnie?.


Ponadto znajdziesz tu dekalogi: 10 rzeczy, które musisz mie?, i 10 niezb?dnych porad eksperta komputerowego.

DODATEK SPECJALNY: powszechne b??dy pocz?tkuj?cych i sposoby ich unikania


Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka