Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Kino Wehiku? magiczny podró? pierwsza 1913-49 - Garbicz Adam Klinowski Jacek

Kino Wehiku? magiczny podró? pierwsza 1913-49

Autor: Garbicz Adam, Jacek Klinowski

Wydawnictwo: Wydawnictwo Literackie
Stron: 586
ISBN: 978-83-08-04094-2
EAN: 9788308040942
Kategoria: Kino

Ka?dy z filmów tworz?cych kanon filmowy tego okresu omówiony zosta? oddzielnie, a tytu?y zgrupowano wed?ug roku ich uko?czenia, pocz?wszy od dzie?a, zdaniem Autora przewodnika, najwybitniejszego w danym roku.
Omówienia filmów zawieraj? dok?adne czo?ówki, zarysy fabu?, interpretacje, sytuuj? dzie?a filmowe w dorobku ich twórców i na tle ca?ej kinematografii.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka