Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Kino nieme Historia kina Tom 1

Kino nieme Historia kina Tom 1

Autor:

Wydawnictwo: UNIVERSITAS
Stron: 964
ISBN: 9788324209675
EAN: 9788324209675
Kategoria: Kino

Kino nieme to pierwszy tom przygotowywanej w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiello?skiego czterotomowej Historii kina pod redakcj? Tadeusza Lubelskiego, Iwony Sowi?skiej i Rafa?a Syski. W zamierzeniu redaktorów ma to by? ksi??ka wykorzystuj?ca nowe ?ród?a, uwzgl?dniaj?ca przyj?te dzi? kryteria ocen i aktualne opracowania naukowe, która w formie kompetentnej narracji b?dzie uczy? rozumienia dziejów kina, a zarazem stanowi? baz? lekturow? dla dalszych studiów. Autorami poszczególnych rozdzia?ów s? czo?owi polscy specjali?ci (tak?e spoza Krakowa), zajmuj?cy si? na co dzie? opisywanymi przez siebie okresami, gatunkami i szko?ami narodowymi. W ci?gu najbli?szego pi?ciolecia uka?? si? trzy kolejne tomy, po?wi?cone kinu klasycznemu, kinu epoki nowofalowej i kinu wspó?czesnemu. Mamy nadziej?, ?e - zaspokoiwszy piln? potrzeb? podr?cznika, którego od dawna brakuje - ksi??ka stanie si? te? ciekaw? lektur? dla szerszego grona mi?o?ników filmu.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka