Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Katolicki pomocnik towarzyski - Zatwardnicki S?awomir

Katolicki pomocnik towarzyski

Autor: Zatwardnicki S?awomir

Wydawnictwo: Fronda
Stron: 376
ISBN: 9788362268504
EAN: 9788362268504
Kategoria: Teologia

Podobno jest Pan praktykuj?cym katolikiem. To dziwne, przecie? sprawia Pan wra?enie cz?owieka my?l?cego. Jak mo?na w dzisiejszych czasach wierzy? w nieomylno?? papie?a, w zmartwychwstanie Jezusa. Czy naprawd? uwa?a Pan, ?e antykoncepcja jest grzechem? Je?eli ju? chce Pan wierzy? w Boga, to po co Panu Ko?ció?? Przecie? to umieraj?ca, zdegenerowana instytucja. Znacie to? Oczywi?cie, ?e znacie. Wiele razy musieli?cie si? t?umaczy? ze swojego ?wiatopogl?du, czasem brakowa?o wam ju? argumentów. Ksi??ka ta to zbiór odpowiedzi na najcz??ciej zadawane pytania. Miejcie j? zawsze pod r?k?. Podczas spotka? towarzyskich pr?dzej czy pó?niej pojawia si? temat wiary, Ko?cio?a, ekumenizmu, klerykalizmu, a przede wszystkim - etyki seksualnej. Osoba powa?nie traktuj?ca swoj? wiar? i otwarcie si? do niej przyznaj?ca mo?e mie? nie lada problem.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka