Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Katalog cnót i wad - Majkrzak Henryk

Katalog cnót i wad

Autor: Majkrzak Henryk

Wydawnictwo: DEHON
Stron: 260
ISBN: 9788375191042
EAN: 9788375191042
Kategoria: Teologia

Autor w swojej ksi??ce, czerpi?c z m?dro?ci wieków, a szczególnie z olbrzymiej wiedzy ?w. Tomasza z Akwinu, zach?ca nas do zdobywania cnót, czyli dobrych przyzwyczaje?, by?my byli zdolni przeciwstawi? si? wadom w nas tkwi?cym. Jego opracowanie jasno okre?la natur? poszczególnych cnót, ukazuje rol? cnót w ?yciu cz?owieka, ich znaczenie w dziele wychowywania do dojrza?o?ci osobowej oraz w zarysie omawiane cnoty i im przeciwstawne wady.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka