Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Karty Archanio?a Micha?a. Podr?cznik - dr Doreen Virtue

Karty Archanio?a Micha?a. Podr?cznik

Autor: dr Doreen Virtue

Wydawnictwo: Studio Astropsychologii
Stron: 120
ISBN: 978-83-7377-399-8
EAN: 9788373773998
Kategoria: Nauki tajemne

Nawet w chwili, gdy czytasz te s?owa, czuwaj? nad Tob? ca?e zast?py anio?ów. Gotowe pe?ni? ka?d? Twoj? pro?b? i zawsze skore do pomocy. Zapewnij sobie wsparcie najpot??niejszego z nich. Archanio? Micha? tylko czeka na Twój znak. Jest gotów odpowiedzie? na ka?de wezwanie w tej chwili, a jedyne, co nim kieruje to bezwarunkowa mi?o?? do Ciebie. Co wi?cej, nie ma sprawy, w której nie móg?by pomóc. ?aden problem nie jest bez wyj?cia a ka?da przeciwno?? losu b?dzie wydawa?a Ci si? b?aha. Wyci?gnij kart? ju? dzi? i pozwól si? prowadzi? swemu skrzydlatemu obro?cy. Ka?da z nich zawiera unikalne przes?anie, którego zrozumienie umo?liwi Ci do??czona instrukcja. Na ka?dej z kart znajduje si? tak?e modlitwa, której powiniene? u?y?, by zapewni? sobie przychylno?? tej wszechmog?cej istoty. Kunsztowne z?ocenia i ciep?e grafiki za? sprawi?, ?e uzyskiwanie wsparcia b?dzie równie skuteczne co przyjemne. Pozwól si? otoczy? t? niezwyk?? skrzydlat? ochron?. Komplet zawiera 44 karty oraz ksi??eczk? 120 stron.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka