Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Kalendarium dziejów ?wiata -

Kalendarium dziejów ?wiata

Autor:

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 600
ISBN: 83-01-14518-8
EAN: 9788301145187
Kategoria: Historia

Po raz pierwszy w Polsce bogato ilustrowana historia ?wiata od zarania cywilizacji a? do wspó?czesno?ci, podana w uk?adzie chronologicznym, z podzia?em na ró?ne obszary dzia?alno?ci cz?owieka!
Pierwsza publikacja tego typu na polskim rynku wydawniczym, opracowana autorsko przez Wydawnictwo Naukowe PWN na podstawie informacji gromadzonych przez ponad pó? wieku, starannie wybranych i rzetelnie sprawdzonych. W oryginalny sposób systematyzuje wiedz? i umo?liwia ca?o?ciowe poznanie rozwoju ró?nych dziedzin dzia?alno?ci cz?owieka i ich wzajemnych powi?za? w danym okresie historycznym. Obejmuje wydarzenia z zakresu polityki, religii, nauk humanistycznych, spo?ecznych, przyrodniczych, literatury, sztuki i techniki. Uzupe?niona alfabetycznym s?ownikiem biograficznym, uwzgl?dniaj?cym wszystkie wymienione w kalendarium postaci - w?adców, wodzów, my?licieli, pisarzy, artystów, uczonych, wynalazców.
Niezawodna pomoc dla nauczycieli w przedstawianiu wieloaspektowo?ci procesu historycznego, ka?de wydarzenie ukazuje w szerokim kontek?cie przemian cywilizacyjnych w ca?ym ?wiecie.
Podstawowa publikacja wszystkich bibliotek prywatnych, szkolnych, akademickich. Ka?dy ucze? i student powinien mie? do niej dost?p podczas nauki, zw?aszcza przed egzaminami.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka