Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Juliet, naga - Nick Hornby

Juliet, naga

Autor: Nick Hornby

Wydawnictwo: Nowa Proza
Stron: 336
ISBN: 978-83-7534-096-9
EAN: 9788375340969
Kategoria: Inne

Kolejna powie?? mi?dzynarodowej s?awy pisarza, autora m.in. ,,By? sobie ch?opiec", na podstawie której powsta? film z Hugh Grantem, nominowany do Oscara. Nick Hornby wraca do korzeni - czyli muzyki i popl?tanych relacji mi?dzyludzkich - w zabawnej i wzruszaj?cej nowej powie?ci, z zadum? i wspó?czuciem spogl?daj?c na ?ycie, które zawsze mo?na zmarnowa? - ale zawsze te? mo?na odkupi?. Annie mieszka w nijakim miasteczku na ponurym wschodnim wybrze?u Anglii i tkwi w równie nijakim zwi?zku z Duncanem. Tucker - niegdy? b?yskotliwy poeta i piosenkarz - wycofa? si? z ?ycia publicznego i zamieszka? na ameryka?skim odludziu tak przynajmniej wydaje si? jego wielbicielom. Duncan ma granicz?c? z ob??dem obsesj? na punkcie twórczo?ci Tuckera. Kiedy Annie odwa?a si? publicznie wyrazi? swoje niezadowolenie z najnowszego albumu Tuckera, wynikaj? z tego niespodziewane konsekwencje, które zmieni? ?ycie ca?ej trójki. Na tym intryguj?cym tle Nick Hornby snuje rozwa?ania o tym, dlaczego tak ?atwo porzucamy swoje ambicje, nadzieje wi?zane z nowymi zwi?zkami, a cz?sto ca?y pomys? na ?ycie - i dochodzi do zaskakuj?co optymistycznych wniosków. Laureat presti?owych nagród, m.in. the Writers Writer Award przyznanej przez Germaine Greer, Zadie Smith and Doris na Orange Word International Writers Festival . Jego powie?? "A Long Way Down" jest obecnie re?yserowana przez Johnny Deppa. Jego powie?ci okre?li?y pokolenie emocjonalnie zahamowanych trzydziestoparolatków. Nick Hornby to pisarz znany ze swojej nietuzinkowej prozy. Jego "By? sobie ch?opiec" i "Wierno?? w stereo" doczeka?y si? nawet ekranizacji. Pisarstwo Brytyjczyka charakteryzuje m?skie spojrzenie, ale, w przeciwie?stwie do innych autorów p?ci brzydszej Hornby skupia si? na s?abo?ciach i przywarach w?asnego "gatunku. Dzi?ki komizmowi i autoironii jego fankami sta?y si? równie? kobiety.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka