Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Julian Apostata List do filozofa Temistiosa

Julian Apostata List do filozofa Temistiosa

Autor:

Wydawnictwo: UAM
Stron: 42
ISBN: 9788323222507
EAN: 9788323222507
Kategoria: Historia

Fontes Historiae Antiquae XXII: Julian Apostata, List do filozofa Temistiosa Autorka przek?adów innych pism Apostaty wybra?a tekst wa?ny dla poznania klimatu intelektualnego w Konstantynopolu w IV wieku. Przybli?a on posta? filozofa i m??a stanu Temistiosa, o którym niewiele wspomina literatura przedmiotu. W li?cie tym Julian porusza kwesti? relacji mi?dzy vita activa i vita contemplativa z zaznaczeniem, który z tych sposób ?ycia przystoi w?adcy, co by?o wa?nym tematem popisowych wyst?pie? retorycznych Drugiej Sofistyki. T?umaczka do??cza 89 przypisów doskonale obja?niaj?cych tekst polski.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka