Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Jan Olbracht - Papee Fryderyk

Jan Olbracht

Autor: Papee Fryderyk

Wydawnictwo: UNIVERSITAS
Stron: 244
ISBN: 83-242-0479-2
EAN: 9798324204792
Kategoria: Historia

Dzieje Olbrachta napisa? czu?em si? zobowi?zany, poniewa? postawi?em sobie jako g?ówne zadanie moich studiów historycznych wype?ni? testament D?ugosza i nie dopu?ci? do zanikni?cia w?tku dziejopisarskiego po jego ?mierci. Chodzi?o o rzucenie tego pomostu mi?dzy rokiem 1480 a 1506, od którego ju? Acta Tomiciana p?yn? obfitszym strumieniem wiadomo?ci. W tym celu napisa?em naprzód Ostatnie dwunastolecie Kazimierza Jagiello?czyka {Polska i Litwa I), a teraz, po d?ugiej przerwie zdo?a?em przecie? uko?czy? dzieje Olbrachta. Poniewa? za? wyda?em tymczasem Acta Alexandri, które charakterem swoim zbli?aj? si? ca?kiem do Tomicianów, przez co ten pomost podci?gni?ty zosta? z drugiej strony a? do r. 1501, przeto s?dz?, ?e zadanie swoje w zasadzie wykona?em.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka