Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Jakie s? ró?nice Rzymskokatolicyzm a chrze?cija?stwo ewangeliczne - Kmiecik Tomasz

Jakie s? ró?nice Rzymskokatolicyzm a chrze?cija?stwo ewangeliczne

Autor: Kmiecik Tomasz

Wydawnictwo: Compassion
Stron: 160
ISBN: 9788362748457
EAN: 9788362748457
Kategoria: Teologia

JAKIE S? RÓ?NICE - 12 najwa?niejszych ró?nic pomi?dzy g?ównym nurtem protestanckim a najwi?kszym ko?cio?em historycznym, podanych w skondensowany i przyst?pny sposób.
Czytaj?c t? ksi??k?, b?dziesz móg? odkry? jak i w co wierz? ludzie w naszym kraju. Poznasz, co mówi Katechizm Ko?cio?a Katolickiego o najwa?niejszych dogmatach ko?cio?a i dlaczego ewangeliczni chrze?cijanie my?l? inaczej. Ta ksi??ka nie tylko Ci? zainspiruje do zbadania swojej wiary, ale równie? rozbudzi w Tobie pragnienie poznania Boga ?ywego.

Co budzi najwi?cej w?tpliwo?ci u wierz?cych?
Dlaczego ewangeliczni chrze?cijanie nie chrzcz? niemowl?t?
A co, je?li czy?ciec nie istnieje?
Czy Bóg wymy?li? celibat?
Czy wype?nianie 10 przykaza? mo?e nas zbawi??
Kto mo?e by? moim po?rednikiem?

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka