Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Jak wyj?? z Terroru Termidor i rewolucja - Baczko Bronis?aw

Jak wyj?? z Terroru Termidor i rewolucja

Autor: Baczko Bronis?aw

Wydawnictwo: S?OWOOBRAZ TERYTORIA
Stron: 399
ISBN: 837453611X
EAN: 9788374536110
Kategoria: Historia

9 termidora 1794 roku obalono w Pary?u dyktatur? Robespierre'a. Nast?pnego dnia zosta? on, wraz z pi??dziesi?tk? swoich zwolenników, zgilotynowany na Placu Rewolucji. 9 termidora rozpoczyna si? prze?omowy i zaskakuj?cy okres w dziejach Rewolucji Francuskiej. Po raz pierwszy w historii wy?oniona przez rewolucj? w?adza staje przed nies?ychanym wyzwaniem: jak sko?czy? z Terrorem, z systemem przemocy, który ta sama w?adza og?osi?a zaledwie pó?tora roku wcze?niej? Kto jest odpowiedzialny za Terror? Jak wymierzy? sprawiedliwo??, kogo spo?ród sprawców i wykonawców Terroru ukara?? Jak poskromi? ??dz? odwetu za poniesione krzywdy i uniknq? samos?dów? Co zrobi? z pami?ci? o tej ponurej przesz?o?ci? Jak z?agodzi? psychologiczn? i kulturow? traum? po Terrorze bez wyja?nienia, dlaczego rewolucja, zapocz?tkowana w imi? O?wiecenia, zrodzi?a wandalizm i niszczy?a zabytki przesz?o?ci w imi? ?wietlanej przysz?o?ci? Do?? szybko, w ci?gu kilku miesi?cy, pytanie: ?jak wyj?? z Terroru?" przeradza si? w nast?pne: ?jak zako?czy? Rewolucj??". Termidorem nazywa si? okres prze?omowych pi?tnastu miesi?cy po upadku Robespierre'a, gdy Rewolucja Francuska szuka odpowiedzi na te dramatyczne pytania. Termidor, w innym jeszcze sensie, wszed? na trwa?e do mi?dzynarodowego s?ownictwa politycznego. Od czasów Rewolucji Francuskiej jego widmo n?ka wszystkie rewolucje. Termidor oznacza bowiem ów szczególny, mityczny moment, gdy rewolucja musi przyzna?, ?e nie spe?ni wszystkich pocz?tkowych obietnic i nie zaspokoi rozbudzonych nadziei. Z epoki Terroru rewolucjoni?ci wychodz? zm?czeni i postarzali. Nie marz? ju? o nowej rewolucji, lecz o ko?cu tej, która ich samych zrodzi?a.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka