Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Jak stworzy? w?asny xFaceBook - ?ukasz Sosna

Jak stworzy? w?asny xFaceBook

Autor: ?ukasz Sosna

Wydawnictwo: Nakom
Stron: 564
ISBN: 9788389529831
EAN: 9788389529831
Kategoria: Informatyka

Korzystasz z Facebooka? Zapewne tak. Czy chcia?by? stworzy? aplikacj? podobn? do Facebooka? Na pewno tak! Przeczytaj zatem ten poradnik, w którym opisano ca?y proces - poczynaj?c od stworzenia bazy danych, poprzez wszystkie pliki, które s? potrzebne do prawid?owego dzia?ania witryny, a na prezentacji jej dzia?ania ko?cz?c. Znajdziesz tu ca?y skrypt, dowiesz si?, jak wprowadzi? dane oraz jak krok po kroku zaprogramowa? w?asn? aplikacj?.

Oczywi?cie nie b?dzie ona mia?a tak rozbudowanych mo?liwo?ci jak oryginalny serwis. Ale w zupe?no?ci wystarczy do stworzenia portalu spo?eczno?ciowego przeznaczonego dla oko?o dwudziestu tysi?cy u?ytkowników. W ramach tego portalu zarejestrowani u?ytkownicy b?d? mogli tworzy? grupy, dzieli? si? wiadomo?ciami i zdj?ciami oraz korzysta? z ró?nych
aplikacji. A to ca?kiem nie?le jak na pocz?tek.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka