Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Jak by? dobrym cz?owiekiem? - Skowro?ska Ma?gorzata, N?cek Robert

Jak by? dobrym cz?owiekiem?

Autor: Skowro?ska Ma?gorzata, N?cek Robert

Wydawnictwo: Zielona Sowa
Stron: 112
ISBN: 9788326503788
EAN: 9788326503788
Kategoria: Teologia

Druga cz??? ksi??ki biograficznej "Ch?opiec z Wadowic" wydanej 2011 roku. Tym razem ksi??ka opisuje cechy charakteru i osobowo?ci, które powoduj?, ?e Jan Pawe? II sta? si? autorytetem dla rzeszy wiernych. Publikacja wskazuj? drog? do w?a?ciwego post?powania, dokonywania dobrych ?yciowych wyborów, d??enia do bycia m?drym cz?owiekiem i dobrym chrze?cijaninem , kieruj?c si? warto?ciami opisanymi na przyk?adzie post?powania Jana Paw?a II. Jan Pawe? II jest wzorcem moralnym dla dzieci wchodz?cych w ?wiadome uczestnictwo w ?yciu religijnym i codziennym.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka