Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Ja-Wspólnota

Ja-Wspólnota

Autor:

Wydawnictwo: UAM
Stron: 182
ISBN: 9788323220961
EAN: 9788323220961
Kategoria: Inne

Poznanie religijne, zw?aszcza zanurzone w obiektywnym przekazie objawieniowym, na którym bazuje teologia fundamentalna, wnosi nowe jako?ci do my?lenia i traktowania o relacjach mi?dzy osobami ludzkimi. Aktualne wyniki pracy postanowiono przedstawi? w trzech cz??ciach. Ka?da z tych cz??ci sk?ada si? z trzech odr?bnych, a zarazem w istotnym stopniu uzupe?niaj?cych si? koncepcji doktrynalnych specjalistów okre?lonych dyscyplin naukowych oraz reprezentowanych przez nich pogl?dów. ... Poszczególne opracowania cechuje prawdziwy i rzetelny wgl?d w istot? problematyki oraz profesjonalizm naukowy.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka