Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Inteligentny projekt 101

Inteligentny projekt 101

Autor:

Wydawnictwo: Wista
Stron: 224
ISBN: 9788392662310
EAN: 9788392662310
Kategoria: Nauki tajemne

Je?li potrzebujemy racjonalnej dyskusji nad wszelkimi powa?nymi opcjami teoretycznymi odno?nie pochodzenia ?ycia, to za?o?enia, twierdzenia, czy oskar?enia winny by? zast?pione kompetentn? analiz? z jasno zdefiniowan? terminologi?.
To w?a?nie zapewnia Inteligentny projekt 101. O?miu uczonych i badaczy zebra?o si? razem, by odnie?? si? do pochodzenia ?ycia i wszech?wiata, w ?wietle wzrastaj?cego naukowego wsparcia dla idei inteligentnego projektanta, jako ?ród?a istnienia. Opisuj? w prosty i praktyczny sposób, czym jest inteligentny projekt, a czym nie jest; przedstawiaj? baz? naukow?, na której si? opiera; jego histori? i rozwój; a tak?e przyczyny jego wzrastaj?cej wiarygodno?ci i znaczenia w nauce i edukacji. Od?ó?my na bok gor?c? retoryk?, jak? mo?na us?ysze? z obu stron debaty nad pocz?tkami ?ycia oraz wszech?wiata i odkryjmy sami, dlaczego uznani naukowcy, filozofowie i teolodzy znajduj? wspólne stanowisko w tym uj?ciu kosmicznych pocz?tków, zast?puj?cym zaciek?e spory rozs?dnymi koncepcjami, bazuj?cymi na do?wiadczalnej nauce i racjonalnych argumentach.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka