Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka InDesign. Projekty z klas? - Robin Williams

InDesign. Projekty z klas?

Autor: Robin Williams

Wydawnictwo: Helion
Stron: 232
ISBN: 978-83-246-4337-0
EAN: 9788324643370
Kategoria: Informatyka

Robin Williams przez lata kszta?ci?a kolejne pokolenia projektantów. Systematyczne podej?cie do wiedzy oraz wzbogacanie toku wyk?adu o ilustracje i jasne opisy przysporzy?y jej licznych zwolenników. Teraz w podobnym tonie przygotowa?a podr?cznik opisuj?cy sposoby korzystania z programu Adobe InDesign. Jednak ta ksi??ka nie jest typow? instrukcj?. To co? wi?cej. Po jej przeczytaniu Twoje projekty ju? nigdy nie b?d? takie same!A jakie b?d?? Jeszcze bardziej eleganckie, wyró?niaj?ce si? na tle konkurencji i atrakcyjne w oczach klienta. W trakcie lektury nauczysz si? konfigurowa? nowy projekt, stosowa? arkusze stylów, w?a?ciwie definiowa? kolory oraz korzysta? z efektów specjalnych. Ponadto poznasz istotne zagadnienia zwi?zane z formatowaniem tekstów oraz tabel. Na sam koniec zobaczysz, jak przygotowa? dokument do publikacji w sposób przejrzysty dla ludzi obs?uguj?cych ten proces, a jednocze?nie tak, ?eby efekt ko?cowy by? zgodny z oczekiwaniami klienta i projektanta. Ta ksi??ka to doskona?e ?ród?o dla wszystkich pocz?tkuj?cych projektantów i u?ytkowników programu Adobe InDesign.Dzi?ki jasnym, bogato ilustrowanym opisom punkt po punkcie nauczysz si?:formatowa? tekst i tabelekorzysta? ze stron wzorcowychstosowa? styleprzygotowywa? dokumenty do publikacjiZaprojektuj i wykonaj atrakcyjne dokumenty za pomoc? Adobe InDesign!

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka