Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
książka
Książka HTML5. Programowanie aplikacji - Zachary Kessin

HTML5. Programowanie aplikacji

Autor: Zachary Kessin

Wydawnictwo: Helion
Stron: 160
ISBN: 978-83-246-4897-9
EAN: 9788324648979
Kategoria: Informatyka

W sieci trwa w?a?nie rewolucja! Do w?adzy dochodzi j?zyk HTML5!Jego potencja? jest nieograniczony - ?cis?a integracja z przegl?dark? internetow?, wydajna obs?uga grafiki czy wsparcie dla geolokalizacji to tylko niektóre z jego atutów. Korzystaj?c z jego mo?liwo?ci, mo?esz stworzy? ?wietn? gr? lub przydatn? aplikacj? internetow?. Poznaj pe?ne mo?liwo?ci j?zyka HTML5 i dowiedz si?, jak budowa? kompletne i autonomiczne aplikacje, dzia?aj?ce na urz?dzeniach przeno?nych i konkuruj?ce z tradycyjnymi aplikacjami. Dzi?ki temu praktycznemu przewodnikowi odkryjesz skuteczne metody pracy z j?zykiem HTML5, takie jak lokalne magazynowanie danych i przetwarzanie wielow?tkowe. Zaznajomisz si? równie? z zaawansowanymi narz?dziami JavaScriptu, które u?atwiaj? korzystanie z ca?ej gamy elementów j?zyka HTML5. Je?li jeste? do?wiadczonym programist? JavaScriptu, umieszczone w ksi??ce przyk?adowe kody poka?? Ci, jak j?zyk HTML5 zamienia sie? WWW w pierwszorz?dne ?rodowisko programistyczne.Zobacz, jak:testowa? aplikacje internetowekorzysta? z bazy IndexedDBpracowa? w trybie offlinewykorzysta? gniazda WWWDo??cz do zaawansowanych u?ytkowników HTML5!

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka