Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Hsin Hsin Ming - OSHO

Hsin Hsin Ming

Autor: OSHO

Wydawnictwo: KOS
Stron: 274
ISBN: 9788376490229
EAN: 9788376490229
Kategoria: Nauki tajemne

Wchodzimy w pi?kny ?wiat nie-umys?u mistrza zen. Sosan jest trzecim patriarch? zen. Nie wiadomo o nim zbyt wiele. Tak powinno by?, bo historia zapisuje tylko przemoc, nie zapisuje ciszy, nie jest w stanie. Wszystkie zapisy dotycz? gwa?townych wydarze?. Gdy kto? staje si? naprawd? cichy, znika z wszelkich zapisów, przestaje by? cz??ci? naszego szale?stwa. Jest wi?c tak, jak by? powinno.
Jego biografia nie ma znaczenia, bo gdy kto? staje si? o?wiecony, nie ma ju? biografii. Przestaje by? form?, wi?c to, kiedy si? urodzi? i kiedy umar?, to nieistotne fakty.
B?dziemy mówi? o Sosanie i o jego s?owach. Je?li b?dziesz s?ucha? uwa?nie, po-czujesz w sobie cisz?. Te s?owa s? jak atom, pe?ne energii. Zawsze gdy mówi kto?, kto dost?pi?, s?owo jest zal??kiem na miliony lat, szuka odpowiedniego serca.
Je?li jeste? gotów sta? si? gleb?, te s?owa, niesamowicie pot??ne s?owa Sosana, które wci?? s? ?ywe, wejd? do twego serca, je?li na to pozwolisz. Dzi?ki nim staniesz si? zupe?nie inny.
Nie s?uchaj ich umys?em. Ich znaczenie nie pochodzi z umys?u, umys? nie jest w stanie ich zrozumie?. Nie pochodz? z umys?u, umys? nie mo?e ich poj??. Pochodz? z nie-umys?u. Mo?na je zrozumie? tylko w stanie nie-umys?u.
Dlatego, gdy s?uchasz, nie interpretuj. Nie s?uchaj s?ów, ale przerw mi?dzy nimi, nie s?uchaj tego, co on mówi, ale co ma na my?li, znaczenia. Niech to znaczenie unosi si? wokó? ciebie jak aromat.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka