Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Historyczno?? kultury - Werner Wiktor

Historyczno?? kultury

Autor: Werner Wiktor

Wydawnictwo: UAM
Stron: 234
ISBN: 9788323220596
EAN: 9788323220596
Kategoria: Historia

Na jakich ogólnokulturowych kategoriach my?lowych ufundowana jest historiografia? Jaka jest natura historyczno?ci? - te dwa pytania wyznaczaj? horyzont badawczy ksi??ki. Odpowiedzi na pytanie o natur? historyczno?ci autor poszukuje poza tekstami historyków, licz?c na to, ?e historyczno?? przejawi si? tam w czystej formie, ujawniaj?c kulturowy, ?wiadomo?ciowy fundament historiografii jako formy pi?miennictwa. Autor dokonuje konceptualizacji idei historyczno?ci, ?ledzi histori? idei i post?puj?c? w europejskiej XIX-wiecznej my?li ewolucj? rozumienia historyczno?ci. Inspiracji szuka u F. Nietzschego i G. H. Meada, szeroko i wnikliwie odwo?uje si? do tekstów ?ród?owych A. Smitha, Th. Malthausa, J. Benthama, D. Ricardo, J.S. Milla, podejmuj?c frapuj?cy dialog z my?licielami.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka