Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Historia kina we Wroc?awiu w latach 1896-1918 - D?bski Andrzej

Historia kina we Wroc?awiu w latach 1896-1918

Autor: D?bski Andrzej

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc?awskiego
Stron: 450
ISBN: 9788322930199
EAN: 9788322930199
Kategoria: Kino

Uogólniaj?c swoj? opini? o ksi??ce Andrzeja D?bskiego pt. Historia kina we Wroc?awiu w latach 1896?1918 pragn? podkre?li?, ?e napisana zosta?a z wielk? kultur? j?zykow?. Jej tre??, podbudowana rzeteln? wiedz? Autora o dziejach ?wiatowego kina, przedstawia . lm jako now? form? rozrywki popularnej w?ród wroc?awian i zarazem istotny czynnik, a w?a?ciwie u progu XX wieku wyznacznik rodz?cej si? kultury masowej. W wielu przypadkach ustalenia Autora maj? charakter dokumentacji ?ród?owej i na sta?e wejd? w obieg naukowy. ? Ksi??ka Andrzeja D?bskiego stanowi powa?ne osi?gni?cie badawcze i wype?nia luk? w badaniach na temat pocz?tków kina we Wroc?awiu.
Z recenzji prof. dr hab. Teresy Kulak

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka