Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Historia czysto?ci i brudu Higiena cia?a od czasów ?redniowiecza - Vigarello Georges

Historia czysto?ci i brudu Higiena cia?a od czasów ?redniowiecza

Autor: Georges Vigarello

Wydawnictwo: Aletheia
Stron: 332
ISBN: 9788361182894
EAN: 9788361182894
Kategoria: Historia

My? si? czy si? nie my?? Historycznie bior?c, odpowied? wcale nie jest oczywista. Przez d?ugie wieki nie chodzi?o o k?piel, lecz o czysto?? - odpowiednio poj?t?. Ta ksi??ka zas?u?onego francuskiego historyka ?ycia codziennego Georges'a Vigarella (ur. 1941) rozwa?a poczucie i normy "czysto?ci" na tle procesu cywilizacyjnego od ?redniowiecza do dzi?. Cz?owiek "czysty" nie zawsze oznacza? cz?owieka umytego. Powszechnie znane a bardzo nam niemi?e przygody woni, by nie rzec odoru cielesnego w minionych stuleciach (zebrane tu przyk?ady co wra?liwsi czytelnicy zapewne omin?) maj? przyczyny w dominuj?cym w danej epoce pojmowaniu cia?a, zdrowia i ?rodowiska. Na przyk?ad d?ugi okres w epoce nowo?ytnej obaw przed szkodliwo?ci? wody bra? si? z pogl?dów (i przes?dów) ówczesnych nauk. Autor pokazuje ewolucj? rozumienia czysto?ci tak?e w kontek?cie zmian relacji mi?dzy cia?em a "publiczno?ci?". Wystarczy sobie u?wiadomi? wysoko urodzone cia?o najpierw publicznie strojone i piel?gnowane, a potem stopniowo wycofywane w intymno?? i zamykane w ?azience. O wszystkim tym Vigarello pisze jak zwykle frapuj?co w tej ksi??ce bogatej w faktografi? i nader u?ytecznej, bo pokazuj?cej na ?ywym procesie abstrakcyjn? tez? o historycznej zmienno?ci sensu poj??.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka