Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Geografia ?wiata

Geografia ?wiata

Autor:

Wydawnictwo: Arti
Stron: 144
ISBN: 9788377400722
EAN: 9788377400722
Kategoria: Albumy

W albumie Geografia ?wiata umieszczone zosta?y informacje o kuli ziemskiej, wyst?puj?cych tu oceanach i morzach, l?dach, panuj?cym klimacie czy istniej?cych strefach czasowych.

?wiat wokó? nas jest niezwykle ciekawy i zró?nicowany, dlatego te? opisano ka?dy kontynent z uwzgl?dnieniem informacji na temat ?rodowiska geograficznego, krótkiego rysu historycznego czy historii odkry? geograficznych ka?dego regionu.

Ponadto w ksi??ce znajduj? si? wiadomo?ci o wszystkich pa?stwach.
Ca?o?? wzbogacaj? liczne fotografie oraz mapy.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka