Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Gdy duchy przychodz? - Colucci Pasquale

Gdy duchy przychodz?

Autor: Colucci Pasquale

Wydawnictwo: DEHON
Stron: 236
ISBN: 8389433915
EAN: 9788389433916
Kategoria: Paranaukowe

Niniejsza ksi??ka zawiera historie zaczerpni?te z ?ycia, niekiedy z biografii, dzienników, kronik. Wszystkie one dotycz? kontaktów ze ?wiatem pozagrobowym. Spotykamy tu mi?dzy innymi sytuacje, w których osoby zmar?e daj? o sobie zna? swoim bliskim, opisane s? znaki, jakie daj? duchy celowo wywo?ywane, ukazane s? zdarzenia z ?ycia ?wi?tych, których niepokoi?y z?e duchy. Celem tej publikacji nie jest wzbudzenie sensacji, ale zwrócenie uwagi na istnienie tej innej rzeczywisto?ci, tego "drugiego" ?wiata, który nie narzuca si? w sposób oczywisty, ale wymaga wiary. Pochodz?ce stamt?d ró?ne sygna?y, znaki mog?, je?li nie przekona?, to chocia? zaniepokoi?, zmusi? do zastanowienia si? zw?aszcza te osoby, które w?tpi? zbyt ?atwo.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka