Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Evaluation interkultureller Kompetenz bei angehenden Deutschlehrerinnen und -lehrern in Polen - B?a?ek Agnieszka

Evaluation interkultureller Kompetenz bei angehenden Deutschlehrerinnen und -lehrern in Polen

Autor: B?a?ek Agnieszka

Wydawnictwo: UAM
Stron: 284
ISBN: 9788323218937
EAN: 9788323218937
Kategoria: Kultura

Proces glottodydaktyczny powinien przyczynia? si? do ca?o?ciowego, intelektualnego i emocjonalnego rozwoju m?odego cz?owieka poprzez odpowiednie przygotowanie go do aktywnego uczestniczenia w stale zmieniaj?cym si? ?wiecie. To uczestnictwo wyra?a si? mi?dzy innymi w próbie rozumienia stykaj?cych i mieszaj?cych si? kultur i na tym tle konstruowania swojej to?samo?ci.

prof. dr hab. Roman Lewicki (z recenzji)

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka