Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Elliptische Konstruktionen im gesprochenen Deutsch in der Talk-Show als Textsorte - Rybszleger Pawe?

Elliptische Konstruktionen im gesprochenen Deutsch in der Talk-Show als Textsorte

Autor: Rybszleger Pawe?

Wydawnictwo: UAM
Stron: 216
ISBN: 9788323220701
EAN: 9788323220701
Kategoria: Kultura

Tematem ksi??ki s? struktury eliptyczne w mówionym j?zyku niemieckim. Autor przedstawia tak?e charakterystyk? rozmowy medialnej (talk-show) jako przyk?ad komunikacji potocznej, ale z okre?lonymi sankcjami na?o?onymi na uczestników interakcji, z wyznaczonym tematem i czasem rozmowy. Równocze?nie autor zauwa?a powi?zanie wyst?powania zjawiska elipsy zarówno z innymi elementami sk?adni j?zyka mówionego (anakolutami, parentez? czy innymi formami sk?adniowej dyskontynuacji) jak i z elementami leksykalnymi czy prozodycznymi mowy potocznej. Ksi??ka o walorach dydaktycznych. przeznaczona dla szerokiego grona u?ytkowników j?zyka niemieckiego.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka