Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka e-Obywatel - Bremer Aleksander, S?awik Miros?aw

e-Obywatel

Autor: Aleksander Bremer, Miros?aw S?awik

Wydawnictwo: Videograf
Stron: 136
ISBN: 9788378350187
EAN: 9788378350187
Kategoria: Informatyka

Podr?cznik sk?ada si? z trzech g?ównych dzia?ów, zawieraj?cych tre?ci, dzi?ki którym zdob?dziesz wiedz? i umiej?tno?ci, pozwalaj?ce zda? egzamin ECDL w zakresie e-Citizen.

- Komputer (budowa i dzia?anie; urz?dzenia komputera; operacje na plikach, folderach i skrótach; pos?ugiwanie si? programami komputerowymi; edycja tekstu; podstawy Internetu; przegl?darka internetowa, podstawy poczty elektronicznej)

- Wyszukiwanie informacji (wyszukiwarka sieciowa; ?ród?a informacji w sieci; katalogi specjalistyczne; zapisywanie informacji z sieci; ?rodki ostro?no?ci; zagro?enie wirusami i dzia?ania zapobiegawcze; bezpieczny dost?p do internetu; zagro?enia przy wprowadzaniu informacji poufnych w Internecie; fa?szywe witryny w Internecie; prawa internetowego konsumenta; kontrola dost?pu dzieci do Internetu)

- Aktywne uczestnictwo w internecie (administracja, zakupy, bankowo?? internetowa, podró?e, wiedza i o?wiata, zatrudnienie. zdrowie, zainteresowania, biznes, serwisy on-line)

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka