Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka E-maile listy pisma - Hobson Wendy

E-maile listy pisma

Autor: Hobson Wendy

Wydawnictwo: Nakom
Stron: 224
ISBN: 9788389529855
EAN: 9788389529855
Kategoria: Informatyka

Osoby, które dorasta?y w czasach wiecznych piór, maszyn do pisania i kalek cz?sto nieufnie i z du?ym dystansem odnosz? si? do nowych technologii.
Obawiaj? si?, czy poradz? sobie z obs?ug? komputera albo programami, które wydaj? si? by? skomplikowane i trudne do opanowania.
Ca?kiem nies?usznie! Nowoczesne aplikacje do edycji tekstu s? proste w obs?udze a korzystanie z nich nie tylko usprawnia prac?, ale czyni j? przyjemn? i kreatywn?.
Koniec ze skre?leniami, przepisywaniem listów i korzystaniem z korektora, gdy si? pomylisz, lub zmienisz zdanie! Koniec z mozoln? kaligrafi? i bibu?? do atramentu!

Czytelnik znajdzie tu:
Podstawowe terminy komputerowe oraz krótki kurs obs?ugi komputera i urz?dze? peryferyjnych (mysz, klawiatura, drukarka itd.)
Omówienie najpopularniejszych edytorów tekstu (m.in. Microsoft Word)
Przyk?ady jak zredagowa? prosty dokument, jak go zapisa? i wydrukowa?
Zaawansowane funkcje - opcje czcionek, zmiana stylu tekstu, zastosowanie kolorów, dodawanie tabel, wstawianie plików i ramek, autokorekta i wiele innych
Przyk?ady jak stworzy? projekt papieru listowego, kart ?wi?tecznych, zaprosze?, plakatów itp.
Zasady korespondencji seryjnej i organizacji dokumentu itd.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka