Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
książka
Książka Dynamiczny HTML. 101 praktycznych skryptów - Marcin Lis

Dynamiczny HTML. 101 praktycznych skryptów

Autor: Marcin Lis

Wydawnictwo: Helion
Stron: 296
ISBN: 978-83-246-2569-7
EAN: 9788324625697
Kategoria: Webmasterstwo

Tchnij ?ycie w swoj? stron?!


"P?ywaj?ce" napisy oraz wyskakuj?ce i wysuwane podpowiedzi
Zautomatyzowana zamiana obrazów
Pasek nawigacyjny w CSS
Menu z efektem przenikania


Doskona?e wsparcie dla ka?dego webmastera

?adowanie witryny po ka?dym klikni?ciu, r?czne wpisywanie dat, brak natychmiastowych podpowiedzi w "dymkach" - to wszystko skutecznie i szybko odstrasza wspó?czesnych u?ytkowników internetu. Jako webmaster doskonale wiesz, ?e ludzie oczekuj? wygodnych w u?yciu, funkcjonalnych oraz interaktywnych serwisów, dzia?aj?cych i wygl?daj?cych identycznie niezale?nie od przegl?darki.

Martwisz si?, ?e takie o?ywienie strony b?dzie Ci? kosztowa?o mnóstwo pracy? Na szcz??cie nie musisz wynajdywa? ko?a na nowo. Pe?n? gar?? niezwykle przydatnych rozwi?za? oferuje ksi??ka "Dynamiczny HTML. 101 praktycznych skryptów ". Przedstawionych w niej skryptów mo?esz u?y? od r?ki - rozwi?zuj? one problemy najcz??ciej spotykane podczas tworzenia stron internetowych. Nie musisz by? specjalist? w dziedzinie XHTML, CSS czy JavaScriptu, ?eby zastosowa? w swoich projektach sprawdzone rozwi?zania!
Podr?cznik w prosty i szczegó?owy sposób rozwieje wszystkie Twoje w?tpliwo?ci. Znajdziesz tutaj mi?dzy innymi:


kilkana?cie przyk?adów obs?uguj?cych takie efekty, jak modalne okna dialogowe, rozpoznawanie typu przegl?darki oraz system logowania u?ytkowników;
wszelkiego rodzaju zegary, stopery i systemy odliczania czasu, ró?ne typy kalendarzy, w tym kalendarz typu pop-up;
opis dynamicznej zmiany stylu strony;
sposoby badania poprawno?ci danych i wykonywania operacji na formularzach;
dynamiczne menu;
galerie i efekty z obrazkami.


Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka