Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Dwunaste wtajemniczenie - Redfield James

Dwunaste wtajemniczenie

Autor: James Redfield

Wydawnictwo: Zysk i S-ka
Stron: 308
ISBN: 9788375069549
EAN: 9788375069549
Kategoria: Paranaukowe

21 grudnia 2012 roku ko?czy si? kalendarz Majów, w czym wielu widzi znak ko?ca ?wiata. Ale czy rzeczywi?cie maj? racj?? Mo?e to tylko symboliczna data ko?ca starego ?wiata i pocz?tku nowej epoki, epoki prawdziwej duchowo?ci" W Dwunastym Wtajemniczeniu, d?ugo oczekiwanej najnowszej ksi??ce autora ?wiatowych bestsellerów Dziesi?te Wtajemniczenie i Niebia?ska Przepowiednia, odbywamy wraz z bohaterami niezwyk?? duchow? podró?, której zwie?czeniem ma by? przemiana ca?ej ludzko?ci. Do znanego z poprzednich ksi??ek Redfielda narratora zg?asza si? jego przyjaciel Wil, który odnalaz? fragment nieznanego wcze?niej nikomu manuskryptu. Ten staro?ytny dokument opisuje tajemnicz? duchowo??, która niezauwa?enie ujawni si? w drugiej dekadzie dwudziestego pierwszego wieku. Nikt nie zna ca?o?ci manuskryptu, w ró?nych regionach ?wiata ujawniaj? si? jedynie jego fragmenty. Aby zrozumie? w pe?ni jego znaczenie dla ludzko?ci, Wil i jego towarzysz rozpoczynaj? poszukiwania brakuj?cych cz??ci. Kiedy zrozumiej? si??, jak? daje Synchroniczno?? i wag? kolejnych informacji zawartych w manuskrypcie, na drodze staj? im religijni ekstremi?ci i agenci tajnych organizacji, którzy chc? pozna? tajemnice ukryte w dokumencie dla swych w?asnych celów"

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka