Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Duchy po?ród nas - Praagh James Van

Duchy po?ród nas

Autor: Praagh James Van

Wydawnictwo:
Stron: 246
ISBN: 9788373773851
EAN: 9788373773851
Kategoria: Nauki tajemne

JAMES VAN PRAAGH uznawany jest za jedno z najlepszych wspó?czesnych mediów. Jest tak?e popularnym wyk?adowc?, pisarzem i osob? o wybitnych zdolno?ciach parapsychologicznych. Realizacje filmowe, których jest producentem, osi?gaj? rekordy popularno?ci na ca?ym ?wiecie. Oto pierwsza ksi??ka tego bestsellerowego autora New York Times?a wydana w Polsce.
Dzi?ki opisom autentycznych spotka? z duchami poznasz obraz tego, co czeka po tamtej stronie. Autor, opieraj?c si? na swoim wieloletnim do?wiadczeniu, odpowie Ci na wszelkie pytania dotycz?ce tego, co spotka?o tych, którzy ju? opu?cili ten ?wiat. I podpowie, jak mo?esz si? z nimi skontaktowa?.
Dowiesz si? tak?e, jak duchy tych, którzy odeszli mog? wp?ywa? na ?ycie Twoje i Twoich najbli?szych. I nie zawsze jest to wp?yw pozytywny... Niejednokrotnie z?e samopoczucie, choroby czy op?tanie mog? by? objawami ingerencji go?ci zza granicy ?ycia i ?mierci.
Wyci?gnij wnioski z licznych kontaktów autora z duchami.
Odkryj sekret ?ycia po ?yciu.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka