Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Dowiedz si?, jaki masz charakter. Charakterologia astrologiczna chi?sko-europejska. - Zdzis?aw Wawrzyniak

Dowiedz si?, jaki masz charakter. Charakterologia astrologiczna chi?sko-europejska.

Autor: Wawrzyniak Zdzis?aw

Wydawnictwo: Libra
Stron: 80
ISBN: 9788389183736
EAN: 9788389183736
Kategoria: Astrologia

Ró?norodno?? ludzkich charakterów i ich zwi?zki z datami urodzenia by?y g?ównym tematem
poszczególnych cz?stek tej ksi??ki. Dwa systemy astrologiczne - chi?ski i europejski - znalaz?y si? w centrum jej uwagi. Ka?dy cz?owiek ma swój niepowtarzalny charakter, a obie wielkie charakterologie wskazuj? na jego tendencje, wynikaj?ce wed?ug za?o?e? astrologii z daty urodzenia.

,,Dowiedz si?, jaki masz charakter" stanowi przegl?d charakterologiczny znaków chi?skiego i europejskiego zodiaku, a tak?e ich kombinacji. Autor egzemplifikuje ka?dy z opisów znanymi postaciami ze ?wiata kultury, polityki i nauki, ukazuj?c tym samym barwno?? ludzkich temperamentów.

Ksi??ka jest owocem wieloletniej fascynacji psychologi? i charakterologi? astrologiczn? prof. Zdzis?awa Wawrzyniaka (ur. 1.06.1944 r.) wybitnego germanisty, autora kilkunastu ksi??ek naukowych oraz kilku tomów poezji.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka