Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Dlatego ?wi?ty - Saverio Gaeta,ks. Stanis?aw Oder

Dlatego ?wi?ty

Autor: Saverio Gaeta, ks. Stanis?aw Oder

Wydawnictwo: Wydawnictwo ?w. Stanis?awa BM
Stron: 222
ISBN: 978-83-7422-301-0
EAN: 9788374223010
Kategoria: Inne

Prawdziwy Jan Pawe? II, o którym opowiada postulator procesu beatyfikacyjnego. Ksi??ka ukaza?a si? we W?oszech pod koniec stycznia 2010 r. pod tytu?em Perch e santo.Il vero Giovanni Paolo II raccontato dal postulatore della causa di beatificazione Jest to g?o?na publikacja postulatora ksi?dza S?awomira Odera napisana we wspó?pracy z w?oskim dziennikarzem Saverio Gaet?. Ksi??ka ta powsta?a w oparciu o trzy tomy materia?ów zgromadzonychw czasie procesu beatyfikacyjnego Jana Paw?a II. Odzwierciedla zagadnienia, które pojawi?y si? w dokumentacji stanowi?cej podstaw? prac Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, tzw. Positio. Dlatego ?wi?ty ukazuje posta? Jana Paw?a II nie tylko jako wielkiego papie?a, ale równie? mistyka oraz jako cz?owieka, ?yj?cego pe?ni? ?ycia. Jest to ksi??ka o ?wi?to?ci Jana Paw?a II, jak mówi ksi?dz Oder, s? to ,, zapiski z podró?y duchowej". B?d?c seminarzyst?, studentem w Krakowie, Karol Wojty?a znalaz? przyczepion? do drzwi swojego pokoju karteczk? ze s?owami ,,Przysz?y ?wi?ty". Ten ?art jego kolegów ma dzisiaj proroczy wyd?wi?k. W 2005 roku Benedykt XVI rozpocz?? proces kanonizacyjny Jana Paw?a II, powierzaj?c funkcj? postulatora ksi?dzu S?awomirowi Oderowi, który w tej nadzwyczajnej ksi??ce opowiada o niepublikowanych wynikach swojej pracy zwi?zanej z gromadzeniem dokumentów i ?wiadectw, wyjawiaj?c nieznane dot?d aspekty ?ycia Wojty?y, do??czaj?c do jego wizerunku nowe, istotne elementy. Dlatego ?wi?ty to ksi??ka o egzystencji, ?yciu duchowym i roli Karola Wojty?y w Ko?ciele. ,,Staraj? si? zrozumie? mnie od zewn?trz. Ale ja mog? by? jedynie poj?ty od wewn?trz". Jan Pawe? II

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka