Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Czas kobiet (P?yta CD) - Iwona Majewska-Opie?ka

Czas kobiet (P?yta CD)

Autor:

Wydawnictwo: aleksandria
ISBN:
EAN:
Kategoria: Inne

W zamy?le autorki ksi??ka jest ?dziennikiem wspólnej podró?y do kobieco?ci?. I jest to fascynuj?ca podró?. Prowadzone przez takie drogowskazy jak intuicja, samoakceptacja czy inteligencja emocjonalna wspólnie z autork? pokonujemy meandry feminizmu, macierzy?stwa czy kariery, wchodzimy w ?lepe zau?ki niespe?nionych oczekiwa? czy poczucia winy i uczymy si?, jak powróci? na w?a?ciwe ?cie?ki. Na drodze do odnalezienia siebie samej uczymy si? interpretowa? dwuznaczne drogowskazy i unika? niepotrzebnych przystanków. Odniesienia do literatury, sylwetki fascynuj?cych kobiet oraz nawi?zania do sposobu rozumienia idei kobiety w ró?nych kulturach u?wiadamiaj? nam, ?e ?nigdy dot?d nie by?y?my ?wiatu bardziej potrzebne, nie by?o te? jeszcze lepszego momentu, by?my mog?y pokaza?, na co nas sta??.
Ta ksi??ka to pochwa?a kobieco?ci, absolutny niezb?dnik dla spadkobierczy? Ewy pragn?cych ?y? pe?ni? ?wiadomej kobieco?ci w zgodzie z w?asn? natur?.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka