Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Corel PaintShop Pro X4. Obróbka zdj?? cyfrowych. ?wiczenia praktyczne - Roland Zimek

Corel PaintShop Pro X4. Obróbka zdj?? cyfrowych. ?wiczenia praktyczne

Autor: Roland Zimek

Wydawnictwo: Helion
Stron: 232
ISBN: 978-83-246-4402-5
EAN: 9788324644025
Kategoria: Informatyka

Popraw swoje fotografie, korzystaj?c z prostego i wydajnego programu do obróbki zdj??!Jak sprawi?, aby zdj?cia wygl?da?y jeszcze lepiej?Jak osi?gn?? ciekawe efekty artystyczne?Jak po??czy? ze sob? fragmenty kilku zdj???Wszyscy robimy dzi? tysi?ce cyfrowych zdj??, z których wi?kszo?? nigdy nie opuszcza dysku komputera, a tylko nieliczne s? w ogóle przez kogo? ogl?dane. Dzieje si? tak, poniewa? nie radzimy sobie z selekcj? fotografii i zarz?dzaniem nimi. Niewielu z nas potrafi te? obrabia? je w takim stopniu, aby nadawa?y si? do publicznej prezentacji. Ponadto niektórzy nie maj? poj?cia, jak udost?pni? je w internecie. Jak si? do tego zabra?? Jak ogarn?? du?e zbiory zdj??? Jak wybra? te najlepsze i przygotowa? je do prezentacji lub druku? Jak sprawi?, aby wygl?da?y dobrze na ekranie komputera oraz w postaci odbitek?Odpowiedzi na te i wiele innych pyta? znajdziesz w ksi??ce "Corel PaintShop Pro X4. Obróbka zdj?? cyfrowych. ?wiczenia praktyczne ". Krok po kroku przedstawia ona wszystkie etapy obróbki fotografii, pocz?wszy od operacji takich, jak importowanie i otwieranie zdj??, poprzez ich kadrowanie, korekt?, retusz, stosowanie efektów czy filtrów, a sko?czywszy na tworzeniu kola?y, korzystaniu z warstw i obróbce HDR. Ksi??ka stanowi doskona?e ?ród?o praktycznej wiedzy dla wszystkich fotoamatorów, którzy chc? pozna? jedno z najbardziej popularnych narz?dzi do edycji cyfrowych zdj?? i zarz?dzania ich zbiorami. Takim narz?dziem niew?tpliwie jest program Corel PaintShop Pro X4.Podstawowe zasady pracy w programie Corel PaintShop Pro X4Otwieranie, importowanie, eksportowanie i zapisywanie zdj??Kadrowanie fotografii i edycja ich podstawowych parametrówWszechstronny retusz zdj?? i zaawansowane techniki korekcjiKorzystanie z filtrów i efektów artystycznychRetusz osób na zdj?ciachObróbka HDR, plików RAW i stosowanie warstw??czenie wielu zdj?? w jedno i edycja obiektówTworzenie panoram i praca z t?amiOsi?gaj wspania?e efekty z programem Corel PaintShop Pro X4!

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka