Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Chcesz by? normalny czy szcz??liwy? - Betz Robert

Chcesz by? normalny czy szcz??liwy?

Autor: Robert Betz

Wydawnictwo: Studio Astropsychologii
Stron: 192
ISBN: 9788373775411
EAN: 9788373775411
Kategoria: Paranaukowe

Jak cz?sto masz ochot? co? zrobi?, ale przed dzia?aniem powstrzymuje Ci? my?l, co o tym powiedz? inni? Ka?dy cz?owiek ma podobne w?tpliwo?ci. Nale?ymy do ró?nych grup, które w naszym odczuciu zapewniaj? nam bezpiecze?stwo, ale czy nie odbieraj? te? indywidualno?ci? Pozwalamy, by ?ycie wymyka?o nam si? z r?k i po?wi?camy w?asne szcz??cie na o?tarzu poprawno?ci. Czas na zmiany! Ta ksi??ka doda Ci odwagi, by uczyni? swoje ?ycie wspania?? przygod?.
Dzi?ki niej zrzucisz z siebie ci??ar stresu i nauczysz si? dba? o w?asne dobro. Znajdziesz tu niezawodne sposoby na zaprzestanie stawiania si? w roli ofiary i traktowania strachu jako motoru nap?dowego swoich dzia?a?. Autor zdradzi Ci tak?e tajniki ?wiadomego i w pe?ni odpowiedzialnego rodzicielstwa. Czas zacz?? ?y? w zgodzie z samym sob? i otworzy? si? na prawdziwe szcz??cie, które zapewni Ci ogromn? satysfakcj? i zagwarantuje wolno??.
Recept? na nowe ?ycie wystawi Ci Robert Betz. Jest on psychologiem i doradc? ?yciowym, odnosz?cym wielkie sukcesy w swojej praktyce zawodowej oraz autorem wielu bestsellerów. Dzi?ki niemu u?wiadomisz sobie, ?e wszystko co robisz uzale?nione jest wy??cznie od Ciebie samego. Specjalnie opracowane przez niego medytacje, b?d? dla Ciebie inspiruj?cym drogowskazem i cenn? pomoc? na drodze Twojej przemiany dotychczasowej rzeczywisto?ci. We? ?ycie we w?asne r?ce i nadaj mu ca?kowicie nowy kierunek.
B?d? orygina?em, a nie kopi? innych.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka