Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka CCNP SWITCH - Hucaby David

CCNP SWITCH

Autor: Hucaby David

Wydawnictwo: PWN Wydawnictwo Naukowe
Stron: 496
ISBN: 9788301168995
EAN: 978830116899501
Kategoria: Informatyka

Ksi??ka jest oficjalnym podr?cznikiem dla ucz?szczaj?cych na kurs CCNP Switch. Kurs ten cechuje podej?cie "od ogó?u do szczegó?u" w zakresie sieci. Podr?cznik zosta? napisany i zredagowany przez instruktorów Akademii sieci tak, aby móg? s?u?y? jako materia? pomocniczy dost?pny wsz?dzie i o ka?dej porze. Struktura ksi??ki pomaga skoncentrowa? si? na najwa?niejszych zagadnieniach i efektywnie wykorzysta? czas przygotowywania si? do egzaminów.

Nowe i udoskonalone cechy, u?atwiaj?ce studiowanie i przygotowywanie si? do egzaminów. Podr?cznik zawiera tre??i egzaminacyjne z zakresu:
Projektowanie i implementacja sieci
EIGRP
OSPF
Redystrybucja IGP
IP SLA
BGP
W tre?ci rozdzia?ów wyró?niono kolejne kroki wykonywanych dzia?a? oraz odwo?ania do ?wicze? laboratoryjnych.

CD-ROM do??czony do ksi??ki zawiera wiele u?ytecznych materia?ów i informacji przydatnych w procesie edukacji:
pliki do ?wicze? wykonywanych za pomoc? programu Packet
mapa podzia?u na podsieci VLSM,
dodatek o okablowaniu strukturalnym,
plik tekstowy z g?ównymi celami poszczególnych rozdzia?ów,
broszura z informacjami, jak poprawnie prowadzi? dziennik sieci,
informacje o karierze zawodowej w bran?y IT,
wskazówki dla osób zamierzaj?cych kontynuowa? nauk?.
Materia?y na p?ycie s? w wersji oryginalnej - w j?zyku angielskim

Ksi??ka stanowi cz??? serii podr?czników do programu Akademii sieci Cisco zwi?zanej z kursami on-line przygotowanymi przez firm? Cisco.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka