Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka C. Praktyczny kurs. Wydanie II - Marcin Lis

C. Praktyczny kurs. Wydanie II

Autor: Marcin Lis

Wydawnictwo: Helion
Stron: 416
ISBN: 978-83-246-3870-3
EAN: 9788324638703
Kategoria: Informatyka

Do??cz do grona profesjonalnych programistów C!Poznaj podstawy j?zyka C i zasady korzystania z platformy .NETDowiedz si?, jak u?ywa? popularnych ?rodowisk programistycznychNaucz si? tworzy? aplikacje ró?nego typu w j?zyku CC to nowoczesny, w pe?ni obiektowy nast?pca j?zyków C i C++, ??cz?cy w sobie ich legendarn? wydajno?? z mechanizmami, które doskonale sprawdzi?y si? w ?rodowiskach Javy i Delphi. Opracowany przez firm? Microsoft jako podstawowe narz?dzie programistyczne dla platformy .NET, j?zyk C zdobywa coraz wi?ksz? popularno?? równie? za spraw? poziomu bezpiecze?stwa, mo?liwo?ci przenoszenia kodu oraz dost?pu do wielu przydatnych narz?dzi, które znacznie u?atwiaj? tworzenie ró?nego rodzaju programów, w tym aplikacji WWW, sieciowych, bazodanowych i graficznych.Niezale?nie od tego, czy dopiero zaczynasz swoj? przygod? z programowaniem, czy te? masz ju? pewne do?wiadczenie w korzystaniu z innych j?zyków, ksi??ka "C. Praktyczny kurs. Wydanie II " b?dzie dla Ciebie doskona?ym wprowadzeniem w arkana praktycznego stosowania j?zyka C. Dzi?ki niej poznasz wszystkie niezb?dne informacje teoretyczne i szybko zaczniesz pisa? swoje pierwsze programy. Dowiesz si? nie tylko jak u?ywa? podstawowych konstrukcji j?zyka, lecz równie? jak korzysta? z zaawansowanych mechanizmów obiektowych, obs?ugiwa? wyj?tki i przeprowadza? operacje wej?cia-wyj?cia, a nawet tworzy? interfejsy graficzne aplikacji.Podstawowe informacje na temat j?zyka C i platformy .NETPrzegl?d i instalacja narz?dzi przydatnych programi?cie CStruktura programu w C, proste typy danych i ich zastosowaniePodstawowe konstrukcje j?zyka i operacje na zmiennychInstrukcje steruj?ce i korzystanie z tablicPodstawy programowania obiektowegoElementy sk?adowe klas i ich u?ywanieDziedziczenie i polimorfizmInterfejsy, klasy zagnie?d?one i typy uogólnioneObs?uga wyj?tków standardowych i definiowanie w?asnychOperacje na strumieniach danych, plikach i katalogachKorzystanie z komponentów graficznych i obs?uga zdarze?Poznaj nowoczesny j?zyk programowania! Poznaj C!

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka