Gdzie kupiŠ najtaniej?

Ksiŕgarnia
Format
Cena
 
ksi▒┐ka
Ksi▒┐ka B??kitnokrwi?ci - Pakiet 6 ksi??ek  Melissa de La Cruz

B??kitnokrwi?ci

Autor: Melissa de La Cruz

Wydawnictwo: Jaguar
ISBN: 5900000000978
EAN: 5900000000978
Kategoria: Groza

Tom 1
Wampir├│w... nie ma w?r├│d nas, nie ?ud?my si?. Tych, w kt├│rych ?y?ach dos?ownie p?ynie b??kitna krew, nie nale?y szuka? na jakiej? prowincji, w cieniu, kryj?cych si? w mrokach nocy. Oni ?yj? w ?wietle - ?wietle jupiter├│w i fleszy, b?yszcz?c w najwy?szych kr?gach towarzyskich Nowego Jorku!
Takie w?a?nie ?ycie prowadz? szkolni koledzy pi?tnastoletniej Schuyler Van Alen, uczennicy elitarnego liceum Duchesne. Jej samej nie interesuje to w najmniejszym stopniu, nie tylko dlatego, ?e Van Alenowie s? biedakami w?r├│d krezus├│w. Schuyler nie bawi dzielenie ?ycia mi?dzy butiki, pokazy mody i snobistyczne nocne kluby. Woli sp?dza? czas ze swoimi oddanymi przyjaci├│?mi, Oliverem i Dylanem, ni? wkupywa? si? w ?aski "szkolnej kr├│lowej", Mimi Force. Jednak, jak nietrudno si? domy?li?, ju? nied?ugo jej ?ycie gwa?townie si? zmieni: ona tak?e nie jest "zwyk?ym cz?owiekiem", ale jedn? z tych, kt├│rych skomplikowana historia si?ga tysi?cy lat wstecz.
Dla najm?odszego pokolenia b??kitnokrwistych rozpoczynaj? si? "wieczorne lata" - okres dorastania i poznawania swojej mocy. S? pot??ni, s? nie?miertelni, ludzie nie mog? im zagrozi?... Wi?c dlaczego jedno z nich ginie tragicznie? Dlaczego, cho? to nie pierwszy taki przypadek, starsi nie zamierzaj? niczego robi?? Co takiego jest dostatecznie pot??ne, by polowa? na wampiry? Tylko niepokorna Schuyler ma do?? si?y woli, by zada? te pytania i d??y? do prawdy... kt├│ra mo?e okaza? si? straszniejsza, ni? przypuszcza.
Pierwszy tom cyklu B??kitnokrwi?ci zaledwie wprowadza czytelnik├│w w z?o?ony ?wiat, ??cz?c barwn? i atrakcyjn? tera?niejszo?? z zawik?an? i mroczn? przesz?o?ci?. To pe?ne humoru, ocieraj?ce si? o satyr? zestawienie powie?ci obyczajowej, romansu i horroru z pi?knymi nie?miertelnymi w rolach g?├│wnych. B??kitnokrwi?ci to idealna propozycja dla wszystkich, kt├│rzy oczekuj? czego? wi?cej, ni? tylko "kolejnego powie?cid?a o wampirach".

Tom 2 - Maskarada
Wenecja. Miasto masek i z?udze? - miejsce historycznie zwi?zane z wampirami. To tutaj przyje?d?a Schuyler, by odszuka? swego dziadka, Lawrence39;a. Dziewczyna wierzy, ?e w?a?nie on b?dzie w stanie udzieli? jej wyja?nie? na temat srebrnokrwistych, dzieci Lucyfera, mitycznych istot, kt├│re poluj? na m?ode wampiry. Ale miasto jest pe?ne ludzi, a Lawrence wcale nie chce by? odnaleziony...
W tym samym czasie na Manhattanie trwaj? przygotowania do legendarnego balu. Mimi Force, szkolna Angelina Jolie, niekwestionowana kr├│lowa Duchesne, ma w zwi?zku z uroczysto?ci? w?asne plany. Chce zorganizowa? prywatn? imprez?, niezwyk?e przyj?cie tylko dla wtajemniczonych - b??kitnokrwistych. Zale?y jej na tym bardziej, ?e w szkole pojawi? si? nowy ucze? - przystojny Kingsley Martin, facet, kt├│ry nic sobie nie robi z zakaz├│w starszyzny. Jednak nie chodzi tylko o niego. Brat Mimi, Jack, oddala si? od siostry mimo starszych ni? ?wiat wi?z├│w przeznaczenia. Wszystkiemu winna jest Schuyler. Mimi zrobi wszystko, by zdyskredytowa? rywalk?!
Gdy ludzie wampiry si? w podziemiach, do kt├│rych nie dociera ?wiat?o, trudno oceni?, kto jest przyjacielem, a kto wrogiem. Zw?aszcza m??czy?ni, odziani w jednakowe smokingi, z twarzami zas?oni?tymi przez podobne do siebie maski, mog? udawa?, gra?, k?ama?...
Drugi tom znakomitej serii Melissy de la Cruz, kontynuacja "B??kitnokrwistych". Kryminalna intryga po??czona z niezwyk?? mitologi? i galeria zapadaj?cych w pami?? bohater├│w. A wszystko to na tle kipi?cego ?yciem Manhattanu, w dusznej atmosferze bezpardonowej walki o w?adz? w?r├│d najbardziej rozrywanych celebryt├│w.

Tom 3 - Objawienie
Piek?o nigdy jeszcze nie znalaz?o si? tak blisko ziemi... Ten, kt├│ry kiedy? sta? na czele zast?p├│w Pana, szykuje sw├│j wielki powr├│t. Lucyfer, Gwiazda Zaranna, W?adca Marionetek. Kto z b??kitnokrwistych jest tylko bezwoln? lalk? w wojennym teatrze?
Klucz do otch?ani znajduje si? w Corcovado, w Rio de Janeiro. To tam zbiera si? konklawe, by w cieniu pos?gu Zbawiciela debatowa? o przysz?o?ci rasy. I tam dojdzie do najwi?kszej zdrady w historii b??kitnokrwistych - aktu niewyobra?alnego okrucie?stwa, kt├│ry na nowo zdefiniuje si?y bior?ce udzia? w trwaj?cym od zarania dziej├│w konflikcie.
Wielu czytelnik├│w reagowa? mo?e uczuleniem na kolejn? opowie?? o wampirach. Ale mog? zagwarantowa?, ?e zastrze?enia stawiane zwykle tego typu literaturze raczej w przypadku "B??kitnokrwistych" nie b?d? mia?y racji bytu. Ksi??ka Melissy De La Cruz to bowiem powie?? na naprawd? dobrym poziomie. Lekka, wci?gaj?ca, trzymaj?ca w napi?ciu i... pozostawiaj?ca po sobie niedosyt. Niedosyt, kt├│ry mo?e znikn?? dopiero po lekturze kolejnych tom├│w cyklu. Piotr Piekarski

Tom 4 - Dziedzictwo
Lawrence Van Alen nie ?yje. Winn? jego ?mierci uznano Schuyler, c├│rk? Allegry, wnuczk? Lawrence39;a i ostatni? nadziej? b??kitnokrwistychhellip; Schuyler ucieka przed starszyzn? i stara si? wyrzuci? z pami?ci imi? Jacka. Na pr├│?no. Gdy wydaje si? jej, ze podj??a w?a?ciw? decyzj?, ten, kt├│ry jest Abaddonem, Anio?em Zag?ady, przewraca jej ?wiat do g├│ry nogami. Czy naprawd? dla tej mi?o?ci warto umrze?? Czy przeznaczeniem Schuyler jest pope?ni? te same b??dy, kt├│re pope?ni?a kiedy? jej matka?
Bliss ledwie pami?ta w?asne imi?. Jest czirliderk?. Sympatyczn? dziewczyn? z Teksasu. Uczennic? Duchesnehellip; Srebrnokrwist?? Co robi?a przez ostatnie miesi?ce? Czym si? sta?a? Zwodzona g?osem Lucyfera, kt├│ry traktuje jej cia?o jak marionetk?, ze wszystkich si? stara si? odzyska? swoje ?ycie i odkry? prawd? o w?asnym pochodzeniu. Prawd?, kt├│ra mo?e j? uleczy? lub zniszczy?.
Ze wszystkich b??kitnokrwistych, tylko Mimi wydaje si? szcz??liwa. Podr├│?uje, tropi, knuje. Jest sob?. W pogoni za Jordan, m?odsz? siostr? Bliss, kt├│ra okaza?a si? Obserwatorem, towarzyszy jej Kingsley Martin ÔÇô cz?owiek, kt├│ry skaza? Mimi na ?mier? i kt├│ry kocha j? strace?cz? mi?o?ci? od zarania dziej├│w.

Tom 5 - Zb??kany anio? - Krwawe walentynki
Kolejna ods?ona bestsellerowej serii bdquo;B??kitnokrwi?cirdquo; ameryka?skiej pisarki Melissy de la Cruz ÔÇô kompilacja dw├│ch tom├│w opowie?ci o wampirach, bdquo;Zb??kanego anio?ardquo;, czyli bezpo?redniej kontynuacji cyklu, oraz trzech opowiada? zawartych w tomie bdquo;Krwawe walentynkirdquo;.
nbsp;

Zb??kany anio?
Marzenia Schuyler nareszcie si? spe?ni?y: jest bezpieczna, u boku ukochanego, kt├│ry chce jej pom├│c w wype?nieniu ostatniej woli Lawrencersquo;a Van Alenahellip; Ale go?cinne schronienie okazuje si? z?ot? klatk?. Jack i Schuyler musz? znowu ucieka?. Lawiruj?c pomi?dzy venatorami hrabiny, a nas?anymi przez Mimi najemnikami, znajduj? nieoczekiwanego sprzymierze?ca ÔÇô ale tak?e natrafiaj? na ?lad czego? ca?kowicie nowego. Co oznacza tajemniczy symbol?
Krwawe walentynki
Pi?kne, bogate, nie?miertelne... Ale cho? ?yj? setki i tysi?ce lat, cho? maj? moc i pot?g?, o kt├│rej nie mog? marzy? zwykli ?miertelnicy, one r├│wnie? s? bezsilne wobec pragnie? serca. Nawet eony do?wiadcze? nie chroni? wampir├│w przed pope?nianiem b??d├│w ÔÇô a gdy w gr? wchodzi nami?tno??, t?sknota, mi?o??, nie?miertelni potrafi? cierpie? bardziej ni? ludzie... Trzy opowie?ci o mi?o?ci nie?miertelnych ÔÇô uczuciu, kt├│re niekt├│rych wiedzie prost? ?cie?k? ku pot?pieniu. W rolach g?├│wnych: Schuyler i Jack, Allegra i Bendix oraz Oliver w towarzystwie tajemniczej Freyi.

Klucze do repozytorium
Wygnani z niebios, przekl?ci przez Boga, trwaj? na ziemi, pij?c krew ?miertelnych. Elita elit, twarze z pierwszych stron gazet, wampiry z Manhattanu... Nie?miertelni, kt├│rym grozi zag?ada.
?ycie Schuyler, Jacka, Mimi i Bliss toczy si? w?asnymi torami. Kruche sojusze, seria tajemniczych morderstw, zakazana mi?o??... Kim s? naprawd? ci, kt├│rzy ?yj? setki i tysi?ce lat, ci, kt├│rzy odradzaj? si? pod r├│?nymi postaciami, kt├│rzy nosz? r├│?ne imiona i zmieniaj? twarze jak karnawa?owe maski? G??boko pod ziemi?, za zamkni?tymi drzwiami, znajduje si? repozytorium ÔÇô miejsce, gdzie, skryte przed oczyma niepo??danych go?ci, spoczywaj? dokumenty i ?wiadectwa.
Cz??? z nich za chwil? ujrzy ?wiat?o dzienne... Nieznane wydarzenia, urywki historii, zaginione oficjalnie listy i tajne dokumenty, one w?a?nie sk?adaj? si? na bdquo;Klucze do repozytoriumrdquo; ÔÇô klucze do tajemnicy b??kitnokrwistych.
bdquo;Klucze do repozytoriumrdquo; to zbi├│r lu?nych tekst├│w, opowiada?, korespondencji i dokument├│w przybli?aj?cych czytelnikom histori? postaci wyst?puj?cych w serii bdquo;B??kitnokrwi?cirdquo; i ods?aniaj?cych r?bka tajemnicy o historii niezwyk?ej rasy. Opatrzona licznymi detalami graficznymi, skomponowana w oryginalny spos├│b, ksi??ka skierowana jest do tych, kt├│rzy chcieliby dowiedzie? si? czego? wi?cej o Schuyler, Mimi, Jacku, czy tajemniczej Allegrze.

Wysy│ka ksi▒┐ki w ci▒gu 48h

Gdzie kupiŠ tanie ksi▒┐ki? Ksiazka48.pl - Tania Ksi▒┐ka