Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
książka
Książka BIOS. Leksykon kieszonkowy. Wydanie III - Andrzej Pyrchla

BIOS. Leksykon kieszonkowy. Wydanie III

Autor: Andrzej Pyrchla

Wydawnictwo: Helion
Stron: 272
ISBN: 978-83-246-1180-5
EAN: 9788324611805
Kategoria: Hardware

Na rynku wci?? pojawiaj? si? p?yty g?ówne z ró?nymi wersjami BIOS-u, zawieraj?ce nowe zaawansowane opcje, które maj? zapewnia? bardziej stabiln? i szybsz? prac? komputera. Nazwy wielu z tych funkcji brzmi? dla u?ytkowników zagadkowo, a niepoprawne manipulowanie nimi mo?e doprowadzi? nawet do awarii sprz?tu. Nie powinno to jednak zniech?ca? osób, które chc? wykorzysta? wszystkie mo?liwo?ci, jakie daje BIOS, w celu zoptymalizowania dzia?ania swojego komputera.

"BIOS. Leksykon kieszonkowy. Wydanie III" to zaktualizowana wersja przegl?du BIOS-u obejmuj?ca funkcje dost?pne na najnowszych p?ytach g?ównych. Znajdziesz tu opis wszystkich mo?liwych opcji -- zarówno tych podstawowych, jak i zaawansowanych -- wraz z wyja?nieniem znaczenia ich warto?ci oraz zalecanymi ustawieniami, co pozwoli Ci szybko i bezpiecznie wybra? konfiguracj? BIOS-u najlepsz? dla Twojego komputera. Dowiesz si? tak?e, jak zainstalowa? aktualn? wersj? BIOS-u oraz przywróci? jego dzia?anie po awarii.

Opis wszystkich funkcji BIOS-u
Zalecane ustawienia poszczególnych opcji
Aktualizowanie wersji BIOS-u
Przywracanie dzia?ania BIOS-u po awarii
Przegl?d oznacze? p?yt g?ównych

Naucz si? korzysta? z opcji BIOS-u
i optymalnie skonfiguruj swój komputer.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka