Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
książka
Książka BIOS. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II - Andrzej Pyrchla

BIOS. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II

Autor: Andrzej Pyrchla

Wydawnictwo: Helion
Stron: 168
ISBN: 83-7361-824-4
EAN: 9788373618244
Kategoria: Hardware

Konfiguracja BIOS-u -- maksymalna wydajno?? PeCeta
Dla wielu u?ytkowników komputerów PC BIOS to zbiór magicznych zakl?? wp?ywaj?cych w dziwny sposób na dzia?anie komputera. Wi?kszo?? z nas nigdy nie wykorzystuje ?adnej z jego funkcji, mo?e poza automatycznym wykrywaniem dysków twardych i nap?dów CD-ROM. Tymczasem odpowiednio skonfigurowany BIOS mo?e znacz?co poprawi? wydajno?? komputera i, tym samym, komfort pracy z nim. Nale?y jednak wiedzie? co, gdzie, a przede wszystkim -- jak mo?na zmieni?.

II wydanie ksi??ki "BIOS. Leksykon kieszonkowy" to, podobnie jak swój poprzednik, kompendium wiedzy o opcjach i parametrach BIOS-ów ró?nych producentów. Opisuje sposoby konfiguracji najnowszych funkcji, w jakie wyposa?ane s? wspó?czesne p?yty g?ówne, przedstawia narz?dzia Setup dost?pne w BIOS-ach i zawiera wiele porad przydatnych ka?demu, kto chce samodzielnie zmierzy? si? z konfigurowaniem BIOS-u. Opisy opcji u?o?ono w porz?dku alfabetycznym, co zdecydowanie u?atwia odszukanie odpowiednich informacji.

Konfiguracja urz?dze? startowych
Alfabetyczny opis opcji BIOS-u
Stosowanie predefiniowanych ustawie? BIOS-u
Ograniczanie dost?pu do BIOS-u za pomoc? has?a
Aktualizacja BIOS-u
Usuwanie awarii

Je?li chcesz optymalnie skonfigurowa? BIOS w swoim komputerze skorzystaj z wiadomo?ci zawartych w tej ksi??ce.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka