Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka B?d? mi zdrów, Krakowie - Gebirtig Mordechaj

B?d? mi zdrów, Krakowie

Autor: Gebirtig Mordechaj

Wydawnictwo: Austeria
Stron: 211
ISBN: 9788361978596
EAN: 9788361978596
Kategoria: Muzyka

?ycie i twórczo?? Mordechaja Gebirtiga s? s?abo znane badaczom oraz entuzjastom literatury jidysz. Zachowa?o si? niewiele dokumentów i relacji po?wiadczaj?cych twórcz? dzia?alno?? poety. Istnieje natomiast wiele materia?ów i wspomnie? o charakterze subiektywnym dotycz?cych jego losów. W zbiorowej ?wiadomo?ci uku?a si? romantyczna legenda Gebirtiga, przedstawiaj?ca go jako niewykszta?conego stolarza, który "heblowa?" wiersze na stole, przygrywaj?c do nich na fujarce. Czy zwyk?y rzemie?lnik, który zatrzyma? si? w swojej edukacji na chederze i terminowaniu w warsztacie stolarskim, móg? by? tak wa?n? postaci? w kr?gach mi?dzywojenne ?ydowskiej elity intelektualnej Krakowa?
Po siedemdziesi?ciu latach od ?mierci Gebirtiga jego poezja wci?? ?yje i si?gaj? do niej mi?o?nicy kultury ?ydowskiej z wielu miejsc na ?wiecie. Wspó?cze?ni arty?ci, tak?e nie-?ydowscy, ch?on? i przetwarzaj? gebirtigowskie dzie?a. Spu?cizna twórcza poety wesz?a do ?elaznego kanonu ?ydowskiej pie?ni ludowej.
Publikacja przedstawia pie?ni barda z Kazimierza w wyborze i t?umaczeniu Jacka Cygana wraz z do??czonymi do ka?dego utworu nutami.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka