Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka AutoCAD 2009LT2009+ - Jaskulski Andrzej

AutoCAD 2009LT2009+

Autor: Jaskulski Andrzej

Wydawnictwo: PWN Wydawnictwo Naukowe
Stron: 636
ISBN: 978-83-01-15618-3
EAN: 978830115618302
Kategoria: CADCAM

Podr?cznik zawiera kompletny kurs tworzenia i kre?lenia w dowolnej podzia?ce dokumentacji wyrobów dowolnej bran?y, za pomoc? programów: AutoCAD 2009 lub AutoCAD LT 2009 oraz nowszych, w polskiej lub angielskiej wersji j?zykowej.

Dlaczego warto wybra? t? w?a?nie ksi??k??

Zawarty w niej materia? pozwoli Czytelnikowi zrealizowa? samodzielnie wszystkie etapy projektowania bez konieczno?ci dalszego szkolenia.
Integraln? cz??ci? ksi??ki s? przyk?ady i zadania, które mo?na nieodp?atnie ?ci?gn?? ze strony WWW Wydawnictwa.
Przewa?aj?c? wi?kszo?? materia?u stanowi? ?wiczenia o znacznie szerszym zakresie ni? w poprzedniej ksi??ce. Przy ich opracowywaniu Autor bazowa? na wieloletnim do?wiadczeniu przemys?owym i dydaktycznym, tak?e w Autoryzowanym Centrum Szkolenia Autodesk.
Ksi??ka jest ca?kowicie zgodna z najnowszymi programami i wymaganiami kursów autoryzowanych przez producenta programu AutoCAD - firm? Autodesk.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka