Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Astrologia zodiak - Rekus Henryk

Astrologia zodiak

Autor: Rekus Henryk

Wydawnictwo: Studio Astropsychologii
Stron: 328
ISBN: 978-83-7377-334-9
EAN: 9788373773349
Kategoria: Astrologia

Astrologia Zodiak to kolejna po cyklu Numerologii pozycja w dorobku Henryka Rekusa. Astrologiczna kanwa s?u?y tutaj za pretekst do w?drówki po fascynuj?cej galerii charakterów! Na nowo poznasz introwertycznego raka, impulsywnego lwa, czy rozwa?n? wag?! Omówienie ka?dej osobowo?ci zawiera szczegó?ow?, ale przejrzyst? charakterystyk?, obejmuj?c? typ wra?liwo?ci, rys psychologiczny (z uwzgl?dnieniem okresu dzieci?cego), kierunki rozwoju danej jednostki, czy poszczególne etapy przemian emocjonalno?ci. Ukazano zale?no?ci jakie zachodz? pomi?dzy poszczególnymi znakami, dzi?ki czemu dowiesz si? kto Ci sprzyja, a kogo lepiej unika?, kto b?dzie idealnym partnerem w mi?o?ci, a kto w interesach. Co wa?niejsze, b?dziesz te? w stanie z innej perspektywy spojrze? na samego siebie, wyeksponujesz swoje zalety, pokonasz wady i sprawdzisz jak? ?cie?k? rozwoju pod??asz!
Pami?ta? jednak nale?y, ?e Zodiak to nie s? sztywne ramy zamykaj?ce Tw? osobowo?? w astrologicznej interpretacji! Ka?dy z nas jest niepowtarzalny, a Zodiak pomaga nam ?jedynie? lepiej zrozumie? nie tylko samych siebie, ale te? naszych znajomych i bliskich!

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka