Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Archeologia epok br?zu i ?elaza Studia i materia?y tom 2

Archeologia epok br?zu i ?elaza Studia i materia?y tom 2

Autor:

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UMK
Stron: 360
ISBN: 9788323127864
EAN: 9788323127864
Kategoria: Historia

Prezentowany tom - drugi w ramach serii zapocz?tkowanej w 2009 roku - obejmuje teksty przygotowane przez kilkunastu prahistoryków i archeologów oraz wspó?pracuj?cych z nimi przyrodników. Wiod?cym tematem jego cz??ci pierwszej (Studia) pozostaje problem interpretacji ludzkich szcz?tków odnajdowanych w bagnach oraz w miejscach zamieszkania spo?eczno?ci I tysi?clecia p.n.e. Zagadnienie to jest przybli?ane Czytelnikowi z perspektywy docieka? archeologicznych, kulturoznawczych i tafonomicznych (Anna Rembisz, Jacek Gackowski, Andrzej P. Kowalski, Tomasz Koz?owski). W cz??ci studialnej po?wi?cono równie? wiele miejsca interpretacji kulturowo-fonicznych funkcji nordyjskich lur (Rafa? Ko?acki) oraz znaczeniowego miejsca wilka i psa w ?wiecie warto?ci ludów pradziejowych. To ostatnie studium zosta?o poszerzone o aspekty j?zykoznawcze i mitologiczne (Dorota A. Dominiak). Druga cz??? tomu (Materia?y) obejmuje opracowania nowych odkry? archeologicznych, zwi?zanych z aktywno?ci? spo?eczno?ci kultur ?u?yckiej i pomorskiej m?odszych okresów epoki br?zu i pocz?tku epoki ?elaza (Anna Rembisz, Tomasz Klisz, Artur Kurpiewski, Ma?gorzata Kurzy?ska). W prezentowanej pozycji znajduj? si? równie? opracowania przyrodnicze z zakresu antropologii fizycznej (Tomasz Koz?owski), paleobotaniki (Aldona Mueller-Bieniek, Irena Gluza) i gleboznawstwa (Renata Bednarek, Maciej Markiewicz i Maria K?dziorska).

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka