Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Antyczne tajemnice Edgar Cayce - ?atak Jerzy M.

Antyczne tajemnice Edgar Cayce

Autor: ?atak Jerzy M.

Wydawnictwo: AQUARIUS
Stron: 244
ISBN: 9788392877653
EAN: 9788392877653
Kategoria: Nauki tajemne

Wiedza o wcze?niejszych cywilizacjach spoczywa na dnie oceanu i jest pokryta grub? warstw? mu?u. Dla akademickich archeologów jest niedost?pna i dlatego oficjalnie cywilizacja zaczyna si? od neolitu, stanowi?cego okres przej?ciowy mi?dzy epokami kamienia i br?zu (ok. 5400-1800 p.n.e.).
Tymczasem dzi?ki wyj?tkowym zdolno?ciom Edgara Caycego mamy mo?liwo?? poznania dziejów ludzko?ci od czasów pojawienia si? cz?owieka na Ziemi poprzez cywilizacje, które istnia?y setki tysi?cy lat temu, a ich ?lady zachowa?y si? tylko w legendach.
Co wi?cej, ju? od wczesnych pocz?tków ludzko?ci wielki Mistrz Jezus chodzi? mi?dzy lud?mi i naucza?.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka