Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka ?agiewniki Szansa dla ?wiata - Bujak Adam

?agiewniki Szansa dla ?wiata

Autor: Adam Bujak

Wydawnictwo: Bia?y Kruk
Stron: 176
ISBN: 9788375531350
EAN: 9788375531350
Kategoria: Albumy

Podczas konsekracji bazyliki Bo?ego Mi?osierdzia 17 sierpnia 2002 r. Jan Pawe? II wyrazi? przekonanie, i? "jest to tak?e szczególne miejsce, które Bóg obra? sobie, aby tu wylewa? ?aski i udziela? swego mi?osierdzia". Wiemy, ?e s?owa B?ogos?awionego Papie?a sprawdzi?y si?.
Po 10 latach od tamtego momentu do sanktuarium przybywa co roku ponad 1,5 miliona pielgrzymów z wszystkich kontynentów! Bazylika go?ci wydarzenia religijne o randze ?wiatowej, za? sanktuarium sta?o si? miejscem zbiorowego prze?ywania rado?ci i smutków ca?ego narodu.
W albumie tym wspania?y rozkwit ?wiatowego Centrum Kultu Bo?ego Mi?osierdzia ukaza? jego wieloletni ?wiadek i wybitny artysta, krakowianin Adam Bujak na swych niezrównanych fotografiach. Obrazowi wtóruj? s?owa ks. pra?ata Franciszka ?lusarczyka, zast?pcy rektora sanktuarium opisuj?ce dzieje ?agiewnickiego kompleksu sakralnego, dzieje kultu Bo?ego Mi?osierdzia oraz dzieje ?w. Siostry Faustyny.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka