Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Afirmacje z?otej ksi?gi - Germain Saint

Afirmacje z?otej ksi?gi

Autor: Germain Saint

Wydawnictwo: LOKA
Stron: 40
ISBN: 9788391666500
EAN: 9788391666500
Kategoria: Nauki tajemne

W ca?ej historii ?wiata nie by?o danych tak wielkich afirmacji jak te. B??dy ludzkie czy sprzeczno?ci zewn?trzne, nie maj? nic wspólnego z Wszechobecn? Doskona?o?ci? Boga, poniewa? wszystko co nie jest doskona?e jest jedynie wytworem ludzkiej zewn?trznej my?li. Je?eli cz?owiek zwróci si? do swojego Wy?szego Ja wiedz?c ?e Ono jest Bogiem, ?e jest Doskona?o?ci?, a sytuacja zewn?trzna jest jedynie tworem ludzkim spowodowanym z?ym u?ywaniem jego Boskiej mocy; je?eli ponadto szczerze o tym medytuje i akceptuje Doskona?o?? Boga, przekona si? natychmiast, ?e taka sama doskona?o?? przejawi si? w jego ?yciu i do?wiadczeniu.
Fragment

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka